Vedení účetnictví

 

Poskytované služby

- vedení účetního deníku
- vedení hlavní knihy
- vedení pokladní knihy
- vedení knihy bankovních účtů
- vedení knihy došlých a vydaných faktur
- evidence majetku, atd.
- evidence DPH
- zpracování přiznání k DPH
- zpracování výkazu zisků a ztrát a rozvahy
- zpracování přiznání k dani z příjmů
- zpracování ostatních daňových přiznání
- vyhotovení přehledů pro OSSZ a ZP
- zastupování na úřadech
- poradenská a konzultační činnost